Windows 8 có thể tự động kiểm tra các bản cập nhật, ngay cả khi máy tính đã tắt. Theo mặc định, điều này xảy ra hàng đêm lúc 3:00 sáng. Nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi lịch trình và vô hiệu hóa việc bật máy tính tự động. Đây là cách thực hiện.

Từ Menu Bắt đầu của Windows 8 hoặc tìm kiếm (Ctrl + W) type: bảo trì tự động và sau đó nhấp vào liên kết từ kết quả Cài đặt.

Trung tâm Hành động để Bảo trì Tự động sẽ mở ra. Trong màn hình này, lịch trình cập nhật có thể được đặt thành một thời điểm khác. Đây cũng là một hộp kiểm bạn có thể bỏ chọn để hệ thống của bạn không bật nguồn để cập nhật. .

cập nhật lịch trình

Sau khi đặt đến thời gian mong muốn, hãy nhấp vào OK để lưu các thay đổi và thoát.

bấm OK để lưu

Rate this post
Previous articleCách thay đổi ứng dụng email khách mặc định của Windows 8
Next articleThay đổi tên Xbox, PC hoặc Windows Phone của bạn