Firefox-profiler låter dig ha anpassade inställningar för olika ändamål. Firefox Profile Manager låter dig enkelt skapa, ta bort, byta namn på och byta profiler.

Firefox lagrar din personliga webbinformation, såsom användarinställningar, bokmärken och lösenord, i en profil. Du kan ha flera profiler i Firefox, var och en innehåller en separat uppsättning av din personliga information.

Du kan använda olika profiler för olika ändamål, såsom arbete och personlig surfning. Om du delar din dator med någon annan kan du skapa en separat profil för den personen.

Firefox Profile Manager låter dig enkelt skapa, ta bort, byta namn på och byta profiler. Vi visar dig hur du hanterar flera profiler i Firefox.

Hur du enkelt öppnar din profilmapp från Firefox

Firefox-profiler lagras på följande plats:

%APPDATA%MozillaFirefoxProfiles

Firefox ger ett enkelt sätt att komma åt profilmappen för den för närvarande öppna profilen.

Type: om:support i adressfältet och tryck Enter.

Firefox visar platsen för den aktuella profilen bredvid Profile Folder. Klicka på för att öppna profilmappen i Filutforskaren Open Folder.

Öppna profilmappen i Firefox

Filutforskaren öppnas för den aktuella profilmappen. Klicka på för att komma åt andra profilmappar Profiles i Utforskarens adressfält. Varje profilnamn är åtta slumpmässiga tecken följt av en prick och profilens namn.

En Firefox-profilmapp öppen i Filutforskaren

Hur man öppnar profilhanteraren

Firefox tillhandahåller en Profilhanterare för att göra det enkelt att hantera dina profiler.

Innan du öppnar Profilhanteraren, se till att Firefox inte körs. Profilhanteraren kommer inte att köras när Firefox är öppet.

Om Profile Manager-fönstret fortfarande inte öppnas när det verkar som att det inte finns några Firefox-fönster öppna, kan Firefox ha körts i bakgrunden, även om det inte var synligt. Stäng alla instanser av Firefox eller starta om datorn och försök sedan igen.

NOTE: Det finns också ett sätt att hantera profiler från Firefox. Vi visar dig hur senare i den här artikeln.

För att öppna Profilhanteraren, tryck Windows key + R att öppna Run.

Type: firefox.exe -p i Open och klicka OK eller tryck Enter.

Öppna Firefox Profile Manager

Hur man skapar en ny profil

När du installerar Firefox skapas en standardprofil.

För att lägga till en ny profil, klicka Create Profile.

Klicka på Skapa profil i Firefox Profile Manager

Den första skärmen på Create Profile Wizard ger lite information om profiler.

Klick Next för att börja skapa en ny profil.

Firefox Skapa profil Wizard Välkomstsida

Skriv ett namn för din nya profil i Enter new profile name.

Guiden talar om för dig var profilen kommer att sparas. Om du vill spara den på en annan plats klickar du på Choose Folder och välj en mapp. Om du väljer en annan mapp och sedan väljer att använda standardmappen klickar du Use Default Folder.

NOTE: Om du väljer en annan mappplats för din profil, skapa en ny mapp eller välj en tom mapp. Om du väljer en mapp som inte är tom kommer allt i den mappen att raderas.

Klick Finish.

Ange profilnamn för ny Firefox-profil

Hur man byter namn på en profil

För att byta namn på en profil, klicka Rename Profile i Profilhanteraren.

NOTE: När du byter namn på en profil ändras namnet i Profilhanteraren, men inte i profilmappen på din hårddisk. Det ursprungliga namnet du gav profilen används. Ändra inte namnet på profilmappen manuellt i Filutforskaren. Om du gör det kommer profilhanteraren inte att kunna hitta profilen.

Klicka på Byt namn i Firefox Profile Manager

Rename Profileredigera det aktuella profilnamnet eller skriv ett nytt namn igen och klicka OK.

Dialogrutan Byt namn på profil i Firefox

Hur man väljer en standardprofil

Den ursprungliga profilen som skapas när du installerar Firefox är inställd som standardprofil. Du kan dock ändra detta.

I Profilhanteraren väljer du den profil du vill använda varje gång du öppnar Firefox.

Kontrollera sedan Use the selected profile without asking at startup.

Klick Start Firefox.

Nu, när du stänger Firefox och öppnar den igen, öppnas inte profilhanteraren. Profilen du valde används automatiskt.

Välj en standardprofil i Firefox Profile Manager

Hur man tar bort en profil

Om du har en profil som du inte använder längre kan du ta bort den.

För att ta bort en profil, välj den profil du vill ta bort i Profilhanteraren och klicka Delete Profile.

Klicka på Ta bort profil i Firefox Profile Manager

Firefox ber dig bekräfta att du vill ta bort profilen och frågar om du vill ta bort profilfilerna.

Om du vill behålla profilfilerna i Firefox-profilmappen klickar du på Don’t Delete Files. Det här alternativet är användbart om du vill kunna använda data i profilen igen. Du kan säkerhetskopiera profilen, som vi visar hur du gör i Hur man säkerhetskopierar en profil avsnitt nedan.

Om du vet att du inte behöver filerna för profilen du tar bort klickar du på Delete Files.

Dialogrutan Ta bort profilvarning i Firefox

Hur man arbetar offline med en profil

Du kan välja att arbeta offline med en profil, om du inte har en internetanslutning. Detta gör att du kan se tidigare visade webbsidor och experimentera med din profil.

För att arbeta offline med en profil, välj den profil du vill ha i Profilhanteraren och markera Work offline. Klicka sedan Start Firefox.

Arbeta offline med en profil i Firefox

Hur man hanterar profiler när Firefox är öppet

Om Firefox är öppen och du inte vill stänga den kan du hantera profiler från webbläsaren.

För att öppna About Profiles, type: about:profiler i adressfältet och tryck på Enter.

Du kan skapa en ny profil från den här sidan genom att klicka Create a New Profile. Följ sedan stegen i Hur man skapar en ny profil avsnitt ovan.

Alla dina profiler listas med information om var och en och alternativ för att hantera dem under varje. Profilen som för närvarande är inställd som standardprofil indikeras med yes bredvid Default Profile. Du kan också klicka Open Folder bredvid Root Directory för att öppna profilmappen i Filutforskaren från den här sidan.

För att byta namn på en profil, klicka Rename under önskad profil. Följ sedan stegen i Hur man byter namn på en profil avsnitt ovan.

För att ta bort en profil, klicka Remove under den profil du vill ta bort. Välj sedan om du vill ta bort profilfilerna eller inte som nämns i Hur man tar bort en profil avsnitt ovan.

NOTE: Du kan inte ta bort profilen som används för närvarande, så det finns ingen Remove under den profilen.

För att ändra standardprofilen, klicka på Ange som standardprofil under den profilen. Detta åstadkommer samma sak som processen vi nämnde i Hur man väljer en standardprofil ovan.

Om du vill öppna en annan profil än den som används för närvarande klickar du Launch profile in new browser för att öppna det i ett nytt Firefox-fönster.

Om du har gjort ändringar här och vill starta om Firefox klickar du på Restart normally eller Restart with Add-ons Disabled i Restart i det övre högra hörnet.

Skärmen Om profiler i Firefox

Hur man säkerhetskopierar en profil

Det är en bra idé att säkerhetskopiera din profil om du behöver överföra den till en ny dator eller om profilen skulle bli skadad. Du kan också använda filerna från en profil som utgångspunkt i en ny profil.

För att säkerhetskopiera din profil, gå till profilmappen i Filutforskaren. Du kan enkelt ta dig dit med den metod som diskuteras i Hur du enkelt öppnar din profilmapp från Firefox avsnitt ovan.

Se till att Firefox är stängt. Gå sedan upp en nivå i Filutforskaren till Profiles. Du kommer att se alla dina profiler som mappar med de åtta slumpmässiga tecknen och profilnamnet på varje.

Välj profilen du vill säkerhetskopiera och kopiera den. Gå till var du vill lagra säkerhetskopian (USB-enhet, nätverksenhet, molntjänst etc.) och klistra in mappen där.

Välj Firefox-profilmappen i Filutforskaren

Hur man återställer en profilsäkerhetskopiering till samma mapp

Om din befintliga profilmapp och den säkerhetskopierade profilmappen har samma namn, kan du kopiera den säkerhetskopierade profilen över den befintliga profilmappen för att ersätta den. Detta kan vara användbart om du säkerhetskopierade din profil innan du experimenterade med något i din profil, som ett tillägg, som skadade profilen.

Starta Firefox. Om profilen du ersatte är standardprofilen, laddar Firefox automatiskt den profilen. Annars väljer du profilen i Profilhanteraren och klickar Start Firefox.

NOTE: Profilmappnamnen måste matcha exakt för att detta ska fungera, inklusive den slumpmässiga strängen på åtta tecken. Om namnen inte stämmer överens eller om du återställer en säkerhetskopia till en annan mapp, se nästa avsnitt.

Hur man återställer en profilsäkerhetskopiering till en annan mapp

Namnet på din befintliga profilmapp och den säkerhetskopierade profilmappen kan vara olika om du säkerhetskopierade profilen från en annan dator eller från en annan installation av Firefox. Men du kan fortfarande återställa den säkerhetskopierade profilen.

För att återställa en säkerhetskopierad profil till en annan mapp, öppna Filutforskaren och navigera till den säkerhetskopierade profilmappen. Gå in i mappen, välj alla filer och kopiera dem.

I Filutforskaren går du till den befintliga profilmappen för profilen du vill återställa till. Du kan göra detta med den metod vi beskrev i Hur du enkelt öppnar din profilmapp från Firefox avsnittet ovan, men se till att du stänger Firefox efter att du har öppnat profilmappen.

Se till att du är i profilmappen och klistra sedan in de kopierade filerna.

När du startar Firefox med den här profilen används den återställda informationen.

Välj innehållet i Firefox-profilmappen och kopiera

Hur man skapar en skrivbordsgenväg för en profil

Om du har flera profiler kanske du vill ha snabb åtkomst till var och en. Du kan skapa skrivbordsgenvägar för att automatiskt öppna Firefox med hjälp av specifika profiler.

Skapa en ny Firefox-genväg eller kopiera och klistra in en befintlig genväg.

Högerklicka på den nya genvägen och välj Properties.

Hämta egenskaperna för Firefox-genvägen

Shortcutskriv ett mellanslag efter Target och då type: -p byter ut <profile name> with the name of the profile you want to use.

Till exempel skapade jag en profil som heter LoriWork så jag lade till -p LoriWork till slutet av Target.

Klick OK.

Lägg till Firefox-profilnamn till Target on Firefox-genväg

Nu, när du vill använda den profilen, använd genvägen på skrivbordet för att öppna Firefox med den profilen. Du kan skapa en genväg för varje profil för att göra det snabbt och enkelt att använda dina anpassade Firefox-profiler.

Rate this post
Previous articleHur man skapar och hanterar larm på din Apple Watch
Next articleHur man skapar och hanterar textersättningar i Google Dokument