Lär dig hur du markerar separata textblock i Word och kopierar och klistrar in dem i ett annat Word-dokument eller någon annanstans.

Kommer du ihåg dagarna med att markera text i böcker med en ljusgul överstrykningspenna? Jag gjorde det mycket på college. Jag önskar bara att jag snabbt och enkelt kunde ha samlat all markerad text från en bok och klistrat in den på sidor i mina anteckningar.

Tja, idag kan du göra det i Word. Om du läser ett långt dokument i Word och markerar viktiga delar kan du snabbt och enkelt hitta och markera all din markerade text och kopiera den.

Idag kommer vi att visa dig hur du hittar och väljer markerad text och hur du kopierar och klistrar in den texten utan att markera den i ett annat Word-dokument.

Markera text

För att markera text i ett Word-dokument, välj den text du vill markera.

Som standard är Text Highlight Color i FontHome markerar texten i gult när du klickar på den. Om du vill använda en annan färg klickar du på nedåtpilen till höger om knappen. Klicka sedan på den färg du vill ha.

Färgen du valde blir standardfärgen nästa gång du klickar på Text Highlight Color.

Markera text i Word

Hitta och välj all markerad text

Du kan manuellt kopiera all markerad text. Börja med att markera det första textblocket med musen. Bläddra sedan till nästa block med markerad text och håll ned Ctrl medan du väljer det. När du har valt alla block du vill kopiera trycker du på Ctrl + C.

Du behöver inte markera varje textblock för att välja flera block, men det gör det lättare, som du kommer att se.

Att manuellt välja separata textblock är dock tidskrävande. Du kan markera all markerad text på en gång med hjälp av Find and Replace i ord.

Tryck Ctrl + H. På Find and ReplaceKlicka på Find. Klicka sedan More.

Klicka på fliken Sök och sedan på Mer

Klick Format och välj sedan Highlight.

Klicka på Formatera och välj sedan Markera

Highlight visas som Format under Find what.

För att hitta och markera all markerad text i dokumentet, klicka Find In och välj Main Document.

Hitta i huvuddokument

Word talar om hur många markerade objekt den hittade.

Tryck Esc eller klicka på X i det övre högra hörnet av dialogrutan för att stänga den.

Stäng dialogrutan Sök och ersätt

Alla dina block med markerad text är markerade.

Tryck Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.

Markerad text vald i Word

Klistra in den markerade, markerade texten i ett annat Word-dokument

Vi ska klistra in vår text i ett nytt Word-dokument.

Gå till File > New > Blank document för att skapa ett nytt dokument. Tryck sedan på Ctrl + V för att klistra in den kopierade texten.

Varje separat textblock klistras in på en ny rad.

Som standard, när du klistrar in text som du kopierat från ett Word-dokument eller något annat program, kommer formateringen automatiskt med den. Så texten du just klistrade in förblir markerad.

Text klistrad med markering

Om du inte vill behålla markeringen på den inklistrade texten kan du bara klistra in texten utan formateringen.

Istället för att trycka på Ctrl + V för att klistra in den kopierade texten, klicka på nedåtpilen på Paste i avsnittet Urklipp på fliken Hem. Klicka sedan Keep Text Only.

Klicka på Klistra in och välj sedan Behåll endast text

Du kan också komma åt Keep Text Only genom att klicka på Paste Options, om du inte har inaktiverat det. Vi kommer att visa dig om lite var du kan aktivera och inaktivera Paste Options.

Klicka på rutan Klistra in alternativ i Word

Ställ in Behåll endast text som standard

Om du alltid vill klistra in text som vanlig text med hjälp av Ctrl + Vdu kan ställa in det som standardåtgärd.

Klicka på nedåtpilen på Paste och välj Set Default Paste.

Klicka på Klistra in och välj sedan Ange standardklistra in

Klick Advanced i den vänstra rutan på Word Options. I Cut, copy, and paste till höger, välj Keep Text Only från någon av de fyra första Pastings. I vårt exempel kopierar och klistrar vi in ​​mellan Word-dokument så vi väljer Keep Text Only från Pasting between documents.

Som vi nämnde utelämnas textformatering när du bara klistrar in som text. Och du tappar också bilder och länkar.

För förklaringar av tillgängliga alternativ för att styra formateringen när du klistrar in text i Word, se Microsofts supportartikel.

Klick OK att stänga Word Options. Nu kan du klistra in den markerade texten du kopierade och den kommer inte att markeras i det nya dokumentet.

Klipp ut, kopiera och klistra in alternativ i Word-alternativ

Klistra in din insamlade text nästan var som helst

Du behöver inte klistra in den kopierade texten i ett annat Word-dokument. Du kan klistra in texten i alla andra program som accepterar text, inklusive andra ordbehandlare (som LibreOffice), textredigerare och e-postprogram (som Outlook och Thunderbird).

Lycka till med att markera och kopiera!

Rate this post
Previous articleHur man kopierar och klistrar in från Urklippshanteraren på Chromebook
Next articleSå här tar du copyright på dina foton