Poznanie niektorých bežných klávesových skratiek pri práci v Outlooku 2016 môže ušetriť čas. Tu je komplexný zoznam, ktorý zahŕňa množstvo akcií.

Poznanie niektorých bežných klávesových skratiek pri práci v Outlooku 2016 pre Mac môže ušetriť čas. Keď Microsoft predstavil Outlook 2011 pre Mac, veľa príkazov, na ktoré ste boli zvyknutí v Entourage 2008, sa zmenilo. Najnovšia verzia, Outlook 2016, zostáva známa, ak ste inovovali z Outlooku 2011. Ak používate verziu Outlooku pre Windows, budete sa cítiť ako doma. Mnoho prvkov rozhrania funguje rovnako, spolu s jedinečnými funkciami pre Mac, ako je napríklad zobrazenie na celú obrazovku a podpora rozdeleného zobrazenia v El Capitan.

Ak chcete používať klávesové skratky, aby ste ušetrili čas a boli produktívnejší, nezabudnite si túto stránku uložiť ako záložku, aby ste sa vrátili, ak zabudnete skratku alebo sa budete chcieť naučiť novú.

Bežné príkazy programu Outlook 2016

Poznámka: Väčšina z nich by mala stále fungovať v moderných verziách programu Outlook v Microsoft 365 (predtým O365) balíka aplikácií balíka Office.

Action Command
Uložiť položku ⌘ + S
Vytlačte položku ⌘ + P
Zrušte poslednú akciu ⌘ + Z
Zopakujte poslednú akciu ⌘ + Y
Minimalizujte aktívne okno ⌘ + M
Vytvorte nový priečinok na navigačnej table SHIFT + ⌘ + N
Skryť tablu na čítanie alebo ju zobraziť vpravo ⌘ +
Skryť tablu na čítanie alebo ju zobraziť nižšie SHIFT + ⌘ +
Presuňte vybratú položku do iného priečinka SHIFT + ⌘ + M
Skopírujte vybratú položku do iného priečinka SHIFT + ⌘ + C
Vyberte všetky položky v zozname položiek, ak je zoznam položiek aktívnym panelom ⌘ + A
Minimalizujte alebo rozšírte pás s nástrojmi OPTIONS + ⌘ + R
Skryť Outlook ⌘ + H
Ukončite program Outlook ⌘ + Q

Windows a dialógové okná

Action Command
Prejdite na zobrazenie pošty ⌘ + 1
Prejdite do zobrazenia kalendára ⌘ + 2
Prejdite do zobrazenia Kontakty ⌘ + 3
Prejdite do zobrazenia Úlohy ⌘ + 4
Prejdite do zobrazenia poznámok ⌘ + 5
Otvorte okno Stav synchronizácie alebo z neho urobte aktívne okno ⌘ + 7
Otvorte okno Chyby synchronizácie alebo z neho urobte aktívne okno ⌘ + 8
Otvorte okno Vyhľadávanie kontaktov ⌘ + 0
Otvorte dialógové okno Predvoľby ⌘ + ČIARKA (,)
Cyklujte dopredu cez otvorené okná ⌘ + TILDE (~)
Vráťte sa späť cez otvorené okná SHIFT + ⌘ + TILDE (~)
Zatvorte aktívne okno ⌘ + W
Otvorte vybranú položku ⌘ + O
Pohybujte sa dopredu cez ovládacie prvky v okne TAB
Prejdite späť cez ovládacie prvky v okne SHIFT + TAB

Vyhľadávanie

Action Command
Vykonajte základné vyhľadávanie v programe Outlook OPTION + ⌘ + F
Vykonajte rozšírené vyhľadávanie v programe Outlook SHIFT + ⌘ + F
Nájdite text v položke ⌘ + F
Nájdite ďalšiu inštanciu textu, ktorý ste hľadali v položke ⌘ + G
Nájdite predchádzajúci výskyt textu, ktorý ste hľadali v položke ⌘ + SHIFT + G

Mail

Action Command
Vytvorte novú správu ⌘ + N
Pošlite otvorenú správu ⌘ + RETURN
Odosielajte všetky správy v priečinku Na odoslanie a prijímajte všetky prichádzajúce správy ⌘ + K
Odošlite všetky správy v priečinku Na odoslanie SHIFT + ⌘ + K
Uložte otvorenú správu a uložte ju do priečinka Koncepty ⌘ + S
Pridajte prílohu k otvorenej správe ⌘ + E
Otvorte dialógové okno Pravopis a gramatika ⌘ + DVOJTRUBKA (:)
Skontrolujte mená príjemcov v otvorených správach CONTROL + ⌘ + C
Odpovedzte odosielateľovi správy alebo, ak je správa zo zoznamu adresátov, odpovedzte na zoznam adresátov ⌘ + R
Odpovedať všetkým SHIFT + ⌘ + R
Pošlite správu ďalej ⌘ + J
Otvorte vybranú správu v samostatnom okne ⌘ + O
Vymažte príznak pre vybratú správu OPTION + ⌘ + APOSSTROPHE (‚)
Označte vybratú správu ako nevyžiadanú poštu ⌘ + SHIFT + J
Označte vybratú správu, že nejde o nevyžiadanú poštu ⌘ + SHIFT + OPTION + J
Zobrazte predchádzajúcu správu CONTROL + [
Display the next message CONTROL + ]
Prejdite na predchádzajúcu tablu v zobrazení Pošta SHIFT + CONTROL + [
Navigate to the next pane in the Mail view SHIFT + CONTROL + ]
Presuňte vybratú správu do priečinka SHIFT + ⌘ + M
Znížte veľkosť zobrazovaného textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie ⌘ + pomlčka (-)
Zväčšite veľkosť zobrazenia textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie ⌘ + PLUS (+)
Prejdite nadol na ďalšiu obrazovku textu alebo, ak ste na konci správy, zobrazte ďalšiu správu MEDZERNÍK
Prejdite nahor na predchádzajúcu obrazovku textu alebo, ak ste na začiatku správy, zobrazte predchádzajúcu správu SHIFT + MEDZERNÍK
Vymazať vybranú správu VYMAZAŤ
Natrvalo odstrániť vybratú správu SHIFT + DELETE
Odstráňte aktuálnu správu a ak je okno správy otvorené, zatvorte ho ⌘ + DELETE
Označiť vybrané správy ako prečítané ⌘ + T
Označiť vybrané správy ako neprečítané SHIFT + ⌘ + T
Označte všetky správy v priečinku ako prečítané OPTION + ⌘ + T

Kalendár

Action Command
Vytvorte novú schôdzku ⌘ + N
Otvorte vybranú udalosť kalendára ⌘ + O
Odstráňte udalosť v kalendári VYMAZAŤ
Prepnite zobrazenie tak, aby zahŕňalo dnešný deň ⌘ + T
V dennom zobrazení prejdite na predchádzajúci deň. V zobrazení týždňa a pracovného týždňa prejdite na predchádzajúci týždeň. V zobrazení mesiaca prejdite na predchádzajúci mesiac. ⌘ + ŠÍPKA DOĽAVA
V zobrazení dňa prejdite na nasledujúci deň. V zobrazení týždňa a pracovného týždňa prejdite na ďalší týždeň. V zobrazení mesiaca prejdite na nasledujúci mesiac. ⌘ + ŠÍPKA VPRAVO
Prejdite na predchádzajúcu tablu v zobrazení Kalendár SHIFT + CONTROL + [
Navigate to the next pane in the Calendar view SHIFT + CONTROL + ]

Ľudia

Action Command
Vytvorte nový kontakt ⌘ + N
Otvorte vybraný kontakt ⌘ + O
Odstrániť kontakt VYMAZAŤ
Zatvorte aktuálny otvorený kontakt a otvorte predchádzajúci kontakt CONTROL + [
Close the current open contact and open the next contact CONTROL + ]
Prejdite na predchádzajúcu tablu v zobrazení Ľudia SHIFT + CONTROL + [
Navigate to the next pane in the People view SHIFT + CONTROL + ]

Úlohy

Action Command
Vytvorte novú úlohu ⌘ + N
Otvorte vybranú úlohu ⌘ + O
Odstráňte úlohu VYMAZAŤ
Zatvorte aktuálnu otvorenú úlohu a otvorte predchádzajúcu úlohu v zozname úloh CONTROL + [
Close the current open task and open the next task in the Tasks list CONTROL + ]
Prejdite na predchádzajúcu tablu v zobrazení Úlohy SHIFT + CONTROL + [
Navigate to the next pane in the Tasks view SHIFT + CONTROL + ]

Poznámky

Action Command
Vytvorte novú poznámku ⌘ + N
Otvorte vybranú poznámku ⌘ + O
Vymažte poznámku VYMAZAŤ
Zatvorte aktuálnu otvorenú poznámku a otvorte predchádzajúcu poznámku v zozname poznámok CONTROL + [
Close the current open note and open the next note in the Notes list CONTROL + ]
Prejdite na predchádzajúcu tablu v zobrazení Poznámky SHIFT + CONTROL + [
Navigate to the next pane in the Notes view SHIFT + CONTROL + ]
Odoslať poznámku ako e-mail ⌘ + J
Pošlite poznámku ako prílohu HTML k e-mailu CONTROL + + J

Úprava a formátovanie textu

Action Command
Vystrihnite vybratý text do schránky ⌘ + X
Skopírujte výber do schránky ⌘ + C
Prilepte výber zo schránky ⌘ + V
Prilepte výber zo schránky a priraďte štýl cieľa SHIFT + OPTION + ⌘ + V
Označte vybraný text tučným písmom ⌘ + B
Upravte vybraný text kurzívou ⌘ + I
Podčiarknite vybratý text ⌘ + U
Prečiarknite vybratý text SHIFT + ⌘ + X
Posuňte kurzor o jeden znak doľava ĽAVÁ ŠÍPKA
Posuňte kurzor o jeden znak doprava PRAVÁ ŠÍPKA
Presuňte kurzor o jeden riadok nahor ŠÍPKA HORE
Presuňte kurzor o jeden riadok nadol ŠÍPKA DOLU
Presuňte kurzor na začiatok aktuálneho odseku OPTION + ŠÍPKA NAHOR
Presuňte kurzor na koniec aktuálneho odseku OPTION + ŠÍPKA NADOL
Presuňte kurzor na začiatok aktuálneho slova OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA
Presuňte kurzor na koniec aktuálneho slova MOŽNOSŤ + ŠÍPKA VPRAVO
Odstráňte znak naľavo od kurzora alebo odstráňte vybratý text VYMAZAŤ
Odstráňte znak na pravej strane kurzora alebo odstráňte vybratý text Ak vaša klávesnica nemá kláves, použite FN + DELETE.
Vložte zarážku tabulátora TAB
Presuňte kurzor na začiatok riadku ⌘ + ŠÍPKA DOĽAVA
Presuňte kurzor na koniec riadku ⌘ + ŠÍPKA VPRAVO
Presuňte kurzor do hornej časti tela správy ⌘ + ŠÍPKA NAHOR
Presuňte kurzor na spodok tela správy ⌘ + ŠÍPKA NADOL
Presuňte kurzor na začiatok vybratého textu ⌘ + DOMOV
Presuňte kurzor na koniec vybratého textu ⌘ + END
Posunúť nahor STRANA HORE
Posunúť nadol O STRANU NIŽŠIE

Označenie správ, kontaktov a úloh na sledovanie

Action Command
Označte vybratú položku na sledovanie s dátumom splatnosti Dnes CONTROL + 1
Označte vybranú položku na sledovanie s dátumom splatnosti zajtra CONTROL + 2
Označte vybranú položku na sledovanie s dátumom splatnosti Tento týždeň CONTROL + 3
Označte vybranú položku na sledovanie s dátumom splatnosti nasledujúci týždeň CONTROL + 4
Označte vybranú položku na sledovanie s bez dátumu splatnosti CONTROL + 5
Označte vybratú položku na sledovanie a pridajte vlastný dátum splatnosti CONTROL + 6
Označte vybranú položku na sledovanie a pridajte pripomienku CONTROL + =
Označte vybratú položku ako dokončenú CONTROL + 0
Vymažte príznak sledovania vybratej položky OPTION + ⌘ + APOSSTROPHE (‚)

Ak nejaké chýbajú, dajte nám vedieť v komentároch. Ďalšie príkazy nájdete aj v našom článku o programe Outlook 2011.

Rate this post
Previous articleTu je náš úplný sprievodca systémom Windows 8
Next articleAko úplne zakázať Cortanu v systéme Windows 10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here