Siêu nhân mới nhất Man of Steel đoạn giới thiệu vừa được đăng trên YouTube. Mức độ phấn khích của bạn là gì? Hit hay Flop?

Đoạn giới thiệu mới nhất cho phần khởi động lại của Superman saga Man of Steel vừa bị loại bỏ trên YouTube. Đó là một cái nhìn khá mới mẻ về cuộc đời ban đầu của Siêu nhân với một câu chuyện hoàn toàn mới, mang lại cảm giác u ám và sắc sảo hơn những câu chuyện trước đó.

Vì vậy, đối với những người trong số các bạn đang đếm ngược từng ngày để phát hành vào ngày 14 tháng 6, đây là đoạn giới thiệu mới nhất.

Vì vậy, với bộ phim mới này, hãy cho chúng tôi biết bộ phim Siêu nhân yêu thích của bạn là gì? Bạn thích tác phẩm kinh điển hay phiên bản 2006 mới nhất?

Cá nhân…. Tôi vẫn thích bản gốc năm 1978 ban đầu nhưng đó chỉ là tôi. 😉

Rate this post
Previous articleLastPass bị tấn công: Thay đổi mật khẩu chính của bạn, kích hoạt xác thực đa yếu tố
Next article12 lợi ích chính của Amazon mà bạn có thể không sử dụng