Lær hvordan du markerer separate tekstblokker i Word og kopierer og limer dem inn i et annet Word-dokument eller andre steder.

Husker du dagene med å fremheve tekst i bøker med en knallgul highlighter? Jeg gjorde det mye på college. Jeg skulle bare ønske jeg raskt og enkelt kunne ha samlet all den uthevede teksten fra en bok og limt den inn på sider i notatene mine.

Vel, i dag kan du gjøre det i Word. Hvis du leser et langt dokument i Word og fremhever viktige deler, kan du raskt og enkelt finne og velge all din uthevede tekst og kopiere den.

I dag viser vi deg hvordan du finner og velger uthevet tekst og hvordan du kopierer og limer inn teksten uten utheving i et annet Word-dokument.

Uthev tekst

For å markere tekst i et Word-dokument, velg teksten du vil markere.

Som standard er Text Highlight Color i FontHome uthever teksten i gult når du klikker på den. Hvis du vil bruke en annen farge, klikker du på pil ned på høyre side av knappen. Klikk deretter på fargen du ønsker.

Fargen du valgte blir standardfargen neste gang du klikker på Text Highlight Color.

Utheving av tekst i Word

Finn og velg all uthevet tekst

Du kan manuelt kopiere all uthevet tekst. Start med å velge den første tekstblokken med musen. Bla deretter til neste blokk med uthevet tekst og hold nede Ctrl mens du velger det. Når du har valgt alle blokkene du vil kopiere, trykk Ctrl + C.

Du trenger ikke markere hver tekstblokk for å velge flere blokker, men det gjør det enklere, som du vil se.

Det er imidlertid tidkrevende å manuelt velge separate tekstblokker. Du kan velge all uthevet tekst samtidig ved å bruke Find and Replace i Word.

trykk Ctrl + H. På Find and ReplaceKlikk på Find. Klikk deretter More.

Klikk på Finn-fanen, og klikk deretter på Mer

Klikk Format og velg deretter Highlight.

Klikk Formater og velg Marker

Highlight vises som Format under Find what.

For å finne og velge all den uthevede teksten i dokumentet, klikk Find In og velg Main Document.

Finn i hoveddokument

Word forteller deg hvor mange uthevede elementer den fant.

trykk Esc eller klikk på X i øvre høyre hjørne av dialogboksen for å lukke den.

Lukk dialogboksen Finn og erstatt

Alle blokkene med uthevet tekst er valgt.

trykk Ctrl + C for å kopiere den valgte teksten.

Uthevet tekst valgt i Word

Lim inn den valgte, uthevede teksten i et annet Word-dokument

Vi skal lime inn teksten vår i et nytt Word-dokument.

Gå til File > New > Blank document for å lage et nytt dokument. Trykk deretter Ctrl + V for å lime inn den kopierte teksten.

Hver separat tekstblokk limes inn på en ny linje.

Som standard, når du limer inn tekst du har kopiert fra et hvilket som helst Word-dokument eller et annet program, følger formateringen automatisk med. Så teksten du nettopp limte inn forblir uthevet.

Tekst limt inn med utheving

Hvis du ikke vil beholde uthevingen på den limte teksten, kan du bare lime inn teksten uten formateringen.

I stedet for å trykke Ctrl + V for å lime inn den kopierte teksten, klikk på nedoverpilen på Paste i Utklippstavle-delen av Hjem-fanen. Klikk deretter Keep Text Only.

Klikk på Lim inn, og velg deretter Behold kun tekst

Du kan også få tilgang til Keep Text Only ved å klikke på Paste Options, hvis du ikke har deaktivert den. Vi viser deg om litt hvor du kan aktivere og deaktivere Paste Options.

Klikk på Lim inn alternativer-boksen i Word

Angi Behold kun tekst som standard

Hvis du alltid vil lime inn tekst som ren tekst ved hjelp av Ctrl + Vkan du angi det som standardhandling.

Klikk på pil ned på Paste og velg Set Default Paste.

Klikk på Lim inn, og velg deretter Angi standardlim

Klikk Advanced i venstre rute på Word Options. I Cut, copy, and paste til høyre, velg Keep Text Only fra noen av de fire første Pastings. I vårt eksempel kopierer og limer vi inn mellom Word-dokumenter, så vi velger Keep Text Only fra Pasting between documents.

Som vi nevnte, er tekstformatering utelatt når du limer inn bare som tekst. Og du mister også bilder og lenker.

For forklaringer på tilgjengelige alternativer for å kontrollere formateringen når du limer inn tekst i Word, se Microsofts støtteartikkel.

Klikk OK å lukke Word Options. Nå kan du lime inn den uthevede teksten du kopierte, og den vil ikke bli uthevet i det nye dokumentet.

Klipp ut, kopier og lim inn alternativer i Word-alternativer

Lim inn den innsamlede teksten nesten hvor som helst

Du trenger ikke å lime inn den kopierte teksten i et annet Word-dokument. Du kan lime inn teksten i et hvilket som helst annet program som godtar tekst, inkludert andre tekstbehandlere (som LibreOffice), tekstredigerere og e-postprogrammer (som Outlook og Thunderbird).

Lykke til med utheving og kopiering!

Rate this post
Previous articleSlik kopierer og limer du inn fra utklippstavlebehandlingen på Chromebook
Next articleSlik tar du opphavsrett til bildene dine