Kuten kartalla, jokaisessa Excelin solussa on viite, johon voit viitata muissa laskentataulukoissa ja Excel-tiedostoissa. Näin

Jokaisessa Excel-laskentataulukon solussa on viittaus siihen. Näin voit viitata tähän soluun muualla Excel-laskentataulukossa. Voit viitata tähän soluun samassa laskentataulukossa, saman tiedoston eri laskentataulukoissa ja kokonaan eri Excel-laskentataulukoissa.

Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jonka avulla voit pitää tiedot erillään ja järjestettyinä eri arkkien ja tiedostojen kesken. Jos haluat tietää, miten Excel-laskentataulukoiden solut ristiinviittaavat, toimi näin.

Yksittäisten solujen ristiviittaukset Excelissä

Jos olet joskus käyttänyt karttaa, tunnet ruudukkoviittausten idean. Kartta on jaettu ruudukoksi, jolloin voit määrittää tietyn sijainnin käyttämällä yksittäistä ruudukkoviittausta.

Excel-laskentataulukko toimii samalla tavalla. Excelin laskentataulukko on jaettu soluihin, joihin voit viitata käyttämällä kirjaimia sarakkeina ja numeroita riveissä. Esimerkiksi solu C7 on solussa, joka leikkaa kolmannen sarakkeen (sarake C) ja rivin 7.

Jos haluat viitata tähän soluun aktiivisessa laskentataulukossasi, kirjoita =C7 eri solussa tai käytä soluviittauksen sisältävää kaavaa, joka yhdistää useita soluviittauksia yhteen. =C7*C8 kertoo C7:n datan esimerkiksi solun C8 tiedoilla.

Yhden solun viittaukset Excelissä

Jos haluat viitata eri laskentataulukon soluun, sinun on laitettava laskentataulukon nimi solun eteen ja huutomerkki. Oikea muoto tälle on =Sheet2!C7.

Yksittäinen laskentataulukon soluviittaus Excelissä

Kaava =Sheet2!C7*Sheet2!C8 moninkertaistaisi tiedot cells C7 and C8 nimisellä laskentataulukolla Sheet2.

Voit myös viitata soluihin toisesta Excel-laskentataulukkotiedostosta. Sinun on käytettävä hakasulkeita tiedoston tunnistamiseen, nimettävä laskentataulukko, josta se on peräisin, ja käytä sitten soluviittausta. Esimerkiksi, =[Spreadsheet.xlsx]Sheet2!C7.

Yhden solun viittaus ulkoisesta Excel-laskentataulukkotiedostosta

Käyttämällä =[Spreadsheet.xlsx]Sheet2!C7*[Spreadsheet.xlsx]Sheet2!C8voit kertoa tiedot kohteesta cells C7 and C8 laskentataulukossa Sheet2 tiedostosta nimeltä Spreadsheet.xlsx.

Solualueiden viittaus Excelissä

On myös mahdollista viitata useisiin soluihin Excelissä, kunhan ne seuraavat peräkkäin. Voit käyttää viittauksia solualueisiin tietyissä kaavoissa.

Esimerkiksi solujen C7-C10 summan löytäminen on helppoa – yksinkertaisesti kirjoittamalla =SUM(C7:C10)yhdistä aloitus kaksoispisteellä (C7) ja loppu (C10) solut alueella.

Excelin SUMMA-kaava käyttäen solualuetta

Voit viitata solualueisiin myös muissa laskentataulukoissa ja Excel-taulukkotiedostoissa. Tämä noudattaa samaa nimeämistapaa kuin edellä on lueteltu yksittäisille soluille.

Jos haluat viitata solualueeseen saman tiedoston toisesta laskentataulukosta, nimeä laskentataulukko ennen solualuetta. Esimerkiksi, =SUM(Sheet2!C7:C10).

Excelin SUMMA-kaava, jossa käytetään solualuetta eri laskentataulukosta

Jos haluat viitata solualueeseen toisesta tiedostosta, nimeä tiedosto hakasulkeilla, jota seuraa viittaus laskentataulukkoon ja lopuksi solualue. Esimerkiksi, =SUM([Spreadsheet.xlsx]Sheet2!A7:A10).

Excelin SUMMA-kaava, joka käyttää solualuetta eri Excel-tiedostosta

Nimettyihin soluihin viittaaminen Microsoft Excelissä

Microsoft Excelin avulla voit antaa solulle joukon nimen, joka korvaa ruudukkotyylisen viittauksen. Tee tämä valitsemalla solusi ja antamalla sille nimi kaavapalkin vieressä olevaan tekstiruutuun.

Voit sitten käyttää tätä määritettyä solun nimeä viitteenä muissa soluissa. Esimerkiksi nimetty solu nimeltä namedcell voidaan viitata toisessa solussa nimellä =namedcell.

Nimetty soluviittaus Excelissä

Tätä nimettyä soluviittausta voidaan käyttää sellaisenaan koko laskentataulukossasi. Esimerkiksi, jos se oli laskentataulukossa nimeltä Sheet2käyttäisit silti =namedcell viittaus viitata siihen.

Jos haluat viitata nimettyyn soluun toisesta Excel-laskentataulukosta, sinun ei tarvitse käyttää hakasulkeita.

Kirjoittaminen =Spreadsheet.xlsx!namedcell viittaa soluun nimeltä namedcell tallennettu ulkoiseen Excel-taulukkotiedostoon nimeltä Spreadsheet.xlsx.

Nimetty soluviittaus ulkoisesta Excel-tiedostosta

Tietojen järjestäminen Microsoft Excelissä

Kun osaat viitata soluihin ristiin Excelissä, voit järjestää tietoja tehokkaammin. Sinun ei tarvitse työskennellä yhdellä taulukolla – voit käyttää yksittäisen solun tietoja eri laskentataulukoissa ja laskentataulukkotiedostoissa.

Voit sitten ottaa nämä tiedot ja viitata niihin muissa ohjelmistoissa. Voit esimerkiksi aloittaa Excelin upottamisen OneNote-muistiinpanoihisi. Jos olet uusi Excelin käyttäjä, älä huoli – on paljon Excel-vinkkejä, joiden avulla pääset nopeasti vauhtiin.

Rate this post
Edellinen artikkeliKuvan rajaaminen Windows 10:ssä, Linuxissa, macOS:ssä, iOS:ssä tai Androidissa
Seuraava artikkeliKuinka korjata NTFS-tiedostojärjestelmän BSOD Windows 11:ssä ja 10:ssä