Một trong những tính năng yêu thích của tôi về Microsoft OneNote là khả năng sao chép nhanh một mục lịch sang OneNote để ghi chú cuộc họp. Nó không chỉ giúp tìm ghi chú cuộc họp dễ dàng mà còn là phương pháp nhanh nhất mà tôi biết để sao chép chi tiết cuộc họp vào OneNote với liên kết quay lại Outlook để tham khảo sau này.

Khi bắt đầu cuộc họp, Nhấp chuột phải vào mục lịch và Nhấp vào OneNote

OneNote sẽ tự động tạo Ghi chú mới trong Sổ tay và Mục mặc định của bạn với các chi tiết chính từ Mục Lịch Outlook bao gồm chủ đề cuộc họp, người tham dự, thời gian và địa điểm và bất kỳ văn bản nào trong lời mời.

Mục Outlook trong OneNote

Và vì các ghi chú được liên kết với mục lịch Outlook, chỉ cần bấm vào liên kết Liên kết đến Mục Outlook để quay lại mục lịch.

Nhấp vào Liên kết trở lại Mục Lịch Outlook

Tôi đã đề cập rằng tôi thích tính năng này chưa?

Rate this post
Previous articleMẹo Dropbox: Tạo bản sao lưu cục bộ của tất cả các tệp
Next articleCách tạo chữ ký email riêng biệt cho từng tài khoản thư trên iPhone