Yahoo!  Ứng dụng thời tiết

Yahoo! Tham quan ứng dụng Android thời tiết

Trang web Yahoo! Ứng dụng thời tiết đã có mặt trên iOS một thời gian và nó đã khá phổ biến với cộng...

Xmarks Giữ Dấu trang trong Đồng bộ hóa trên các Trình...

Xmarks là một tiện ích mở rộng tiện dụng để giữ tất cả các dấu trang của bạn trong Đồng bộ hóa trên nhiều...
Cập nhật

Đã phát hành bản cập nhật Microsoft Xbox 360 – Cái...

Sau khi bị bị trì hoãn vài giờ, tối nay Microsoft đã tung ra bản cập nhật cho người dùng Xbox 360. Chúng...
SkyDrive iOS

Windows Live SkyDrive dành cho Apple iOS [First Look]

Microsoft đã công bố ứng dụng Windows Live SkyDrive cho các thiết bị iOS của Apple. Đây là cái nhìn đầu tiên của...

Windows 7 và Windows 8: Biểu đồ so sánh tính năng

Chào bạn! Chà, tôi vừa mới phục hồi sau tất cả việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong tiếng Anh của bạnEmailSpeak (trông giống...

Recent Posts