Đầu tiên, bạn thiết lập Windows Home Server, và máy tính khách được cấu hình. Bây giờ đã đến lúc bắt đầu thêm người dùng trên mạng của bạn để truy cập nó.

Mở Bảng điều khiển Windows Home Server và nhấp vào Tài khoản Người dùng. Sau đó nhấp vào Thêm ở góc bên trái.

Trình hướng dẫn Thêm Tài khoản Người dùng bắt đầu. Nhập họ và tên của người dùng cũng như tên đăng nhập của họ. Chọn hộp nếu bạn muốn người dùng có quyền truy cập từ xa. Sau đó, chọn các thư mục mà họ có thể truy cập. Bấm tiếp.
sshot-2012-01-07-[03-44-30]

Bây giờ hãy nhập mật khẩu mạnh cho người dùng hai lần. Nếu bạn nhận được hai dấu kiểm màu xanh lá cây trong Yêu cầu mật khẩu, bạn đã sẵn sàng. Bấm tiếp.

sshot-2012-01-07-[03-45-29]

Bây giờ, hãy đặt loại quyền truy cập mà người dùng có cho mỗi thư mục chia sẻ. Chọn từ Đầy đủ, Đọc hoặc Không. Dưới đây là bảng phân tích của từng loại quyền truy cập.

  • Đầy đủ – Cho phép người dùng tạo, thay đổi và xóa bất kỳ tệp nào trong thư mục chia sẻ.
  • Đọc – Chỉ cho phép người dùng đọc các tệp trong thư mục được chia sẻ. Người dùng có quyền truy cập Đọc không thể tạo, thay đổi hoặc xóa bất kỳ tệp nào trong thư mục được chia sẻ.
  • Không có – Cài đặt này không cung cấp cho người dùng bất kỳ quyền truy cập nào vào thư mục.

sshot-2012-01-07-[03-46-19]

Chờ một chút trong khi WHS thêm người dùng mới với các cài đặt bạn đã chọn. Khi hoàn thành, hãy nhấp vào Xong.

sshot-2012-01-07-[03-46-58]

Bây giờ trở lại Bảng điều khiển Windows Home Server, bạn sẽ thấy những người dùng mới mà bạn đã thêm.

sshot-2012-01-07-[03-48-44]

Để thực hiện các thay đổi đối với người dùng, chỉ cần nhấp đúp vào tên của họ. Cửa sổ Thuộc tính người dùng xuất hiện. Tại đây bạn có thể thay đổi quyền truy cập thư mục, tên người dùng và quyền truy cập từ xa.

Thay đổi người sử dụng

Rate this post
Previous articleCách thêm và sử dụng từ điển tùy chỉnh trong Microsoft Word
Next articleOutlook.com: Thêm địa chỉ email vào danh sách bị chặn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here