Vấn đề:

Đóng trình duyệt Microsoft Internet Explorer 7 hoặc Tab trong IE7 sẽ đóng băng trình duyệt trong 5-10 giây.

Sửa lại:

Thanh công cụ của Windows LIVE là vấn đề. Khi được bật với IE7, bạn sẽ gặp phải tình trạng khóa khi đóng trình duyệt hoặc TABS trong trình duyệt.

  1. Mở trình duyệt IE7
  2. Nhấp vào Công cụ
  3. Nhấp vào Thanh công cụ
  4. Bỏ chọn Thanh công cụ trực tiếp
  5. ĐÃ SỬA!

Ghi chú:

Rõ ràng, nếu Thanh công cụ Windows Live không được cài đặt, bạn sẽ không gặp sự cố này với Internet Explorer 7.

Rate this post
Previous articleSửa lỗi Văn bản Windows 10 mờ trên màn hình có độ phân giải cao
Next articleCách sửa lỗi kích hoạt khóa sản phẩm Windows 10 không hoạt động